LTK 4.1

LTK 4.1

WinTclTk – Freeware – Windows
Jede Woche die gleichen Lottozahlen ! Das muss nicht sein ;) .
Dann nutzen Sie doch den Lotto,Toto,Keno/Zahlengenerator ob 6/7/8.. aus 49 oder 6 aus 45 alles kein Problem für LTK !

Ver. 2.12 2009
Ver. 2.0 2004
Ver. 1.0 2001

Tổng quan

LTK là một Freeware phần mềm trong danh mục Trò chơi & Giải trí được phát triển bởi WinTclTk.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 31 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của LTK là 4.1, phát hành vào ngày 15/07/2018. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 29/12/2008.

LTK đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows.

LTK Vẫn chưa được đánh giá xếp hạng bởi người sử dụng của chúng tôi


Viết nhận xét cho LTK!

Ảnh chụp màn hình (Nhấn vào đây để xem hình lớn hơn)

Cài đặt

người sử dụng 31 UpdateStar có LTK cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.

Tìm kiếm liên quan

Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản